Don't forget to set alternative text.

Kalendaryo ng mga Kaganapan

2023-01-20

Boy's Soccer sa Albany HS

Boy's Soccer sa Albany HS


2023-01-20

63 Key Rte Blvd
Albanya, CA 94706
Estados Unidos
510-558-2500

Isumite ang iyong mga kaganapan

Hakbang 1 ng 2
Petsa ng pagsusumite ng kaganapan
Ilagay ang pangalan at apelyido
Ilagay ang pangalan ng organizer, sponsor, o host
Ilarawan ang layunin ng kaganapan at kung paano ito maaaring makinabang sa Vallejo High School at sa komunidad nito. Ang mga kaganapan ay dapat na lokal. Ang mga kaganapan ay dapat na naaangkop sa edad, at ang pagsusumite ay pinapamahalaan.
Pagsisimula ng kaganapan
Matatapos ang event
I-advertise mo ba ito kahit sa Redhawks RIsing?

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan sa Kaganapan

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan sa Kaganapan
Paano makikipag-ugnayan ang mga inaasahang dadalo para sa impormasyon kung kinakailangan. Maaaring ito ang numero ng telepono na nakalista sa flyer ng kaganapan.
Paano makikipag-ugnayan ang mga inaasahang dadalo para sa impormasyon kung kinakailangan.
URL para sa kaganapan
URL para sa pagbili ng tiket online
I-click o i-drag ang isang file sa lugar na ito upang i-upload.
Mag-upload ng Flyer
Pangalan ng Venue
Address ng Kaganapan
Paano mo nalaman ang tungkol sa Redhawks Rising?
tlTagalog
%d bloggers tulad nito: