logo of the Leo Club affiliated with Lions Internal service organization

Kailangan ng mga oras ng Serbisyo sa Komunidad? Tingnan ang Leo Club!

Ito ay senior year para sa marami sa inyo kaya ngayon ay kailangan ninyong kumpletuhin ang 12 oras ng community service kada semestre, ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may mas madaling paraan para gawin iyon? Ipapakilala kita kay Leo...
tlTagalog